• Voetbalveld Vaals grond bewerken
  • Voetbalveld Vaals afvoer grond
  • Voetbalveld Vaals voorbereidingen
  • Voetbalveld Vaals eindresultaat graszoden

Graszoden Vaals

Bij de voetbalclub van Vaals hebben wij vorig jaar een nieuwe grasmat aangelegd. Wetra staat voor WEDstrijd en TRAinings veld. Dit is een natuurgrasveld met een kunstmatige bodembouw. Hierdoor kan deze grasmat meer spelingsuren verdragen. Eerst hebben wij de oude mat kapot gefreesd en is alles met shovels opgeladen en afgevoerd. Daarna hebben wij de onderlaag, bestaande uit zand, klei en lava verrijkt met een klein laagje teelaarde. Vervolgens is de grond gekilverd en helemaal klaar gelegd om de nieuwe grasmat aan te leggen.